اخبار خودرو ها

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۶

تست

تست

تست


ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۲

انویدیا و ولوو خودرو

Volvo

به تازگی کمپانی ولوو همکاری خود را با انویدیا برای توسعه و بهبود سیستم های نرم افزار و سخت افزاری مربوط به نسل جدید خودروهای خودران عمومی کرده است. البته باید اشاره کنیم که این ارتباط فقط به همینجا ختم نمی شود، بلکه ولوو در حال حاضر با کمپانی اتولیو نیز همکاری دارد و آن را ” کمپانی سردمدار اتومبیل های امن ” می نامد! و باز هم این همکاری به شاخه ی سومی می رسد که کمپانی زنوتی در آن جای دارد و در تکنولوژی اتومبیل های خودران امن به ولوو کمک بزرگی خواهد کرد. به عنوان بخشی از این همکاری، ولوو، اتولیو و زنوتی از نرم افزار AI (هوش مصونوعی) انویدیا به عنوان پایه و اساس برنامه های ساخت اتومبیل های خودران استفاده خواهند کرد. لازم به ذکر است که هاکان ساموئلسون، صاحب و رییس امور اجرایی کمپانی ولوو در این مورد اشاره کرده است:” همکاری ولوو، زنوتی و اتولیو با کمپانی انویدیا باعث می شود ولوو پیشروی بزرگی در هدف خود داشته باشد و توانایی های تولید نسل جدید را هرچه بیشتر تقویت کند. “ بر اساس این پروژه امید براین است که با استفاده از هوش مصنوعی سیستمی از خودروهای خودران ساخته شود که به راحتی محیط اطراف را درک و تهدیدهای احتمالی


ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۲

نمونه اخبار

نمونه 4

شیستیاشتیاسایشنایتنت اش سیشت یلی شسلیاسل تایلس ش یس ی شس یشیتاشات


ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۲

heading third

test3

ajdsdkadjkasdhkhadhkhs


ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۲

انویدیا و ولوو خودرو

Volvo

به تازگی کمپانی ولوو همکاری خود را با انویدیا برای توسعه و بهبود سیستم های نرم افزار و سخت افزاری مربوط به نسل جدید خودروهای خودران عمومی کرده است. البته باید اشاره کنیم که این ارتباط فقط به همینجا ختم نمی شود، بلکه ولوو در حال حاضر با کمپانی اتولیو نیز همکاری دارد و آن را ” کمپانی سردمدار اتومبیل های امن ” می نامد! و باز هم این همکاری به شاخه ی سومی می رسد که کمپانی زنوتی در آن جای دارد و در تکنولوژی اتومبیل های خودران امن به ولوو کمک بزرگی خواهد کرد. به عنوان بخشی از این همکاری، ولوو، اتولیو و زنوتی از نرم افزار AI (هوش مصونوعی) انویدیا به عنوان پایه و اساس برنامه های ساخت اتومبیل های خودران استفاده خواهند کرد. لازم به ذکر است که هاکان ساموئلسون، صاحب و رییس امور اجرایی کمپانی ولوو در این مورد اشاره کرده است:” همکاری ولوو، زنوتی و اتولیو با کمپانی انویدیا باعث می شود ولوو پیشروی بزرگی در هدف خود داشته باشد و توانایی های تولید نسل جدید را هرچه بیشتر تقویت کند. “ بر اساس این پروژه امید براین است که با استفاده از هوش مصنوعی سیستمی از خودروهای خودران ساخته شود که به راحتی محیط اطراف را درک و تهدیدهای احتمالی را شناسایی کند. گفتنی است که این سیستم قدرتمند با تکیه بر یک نقشه ی کامل همراه با جزئیات به خودرو اجازه خواهد برنامه چینی کند و مسیریابی بهتری داشته باشد. در مجموع باید بدانید که زنوتی با حضور خود نرم افزار خودروی خودران و اتولیو تکنولوژی این خودروها را در اختیار ولوو قرار خواهند داد و تا سال ۲۰۲۱ ولوو ثمره ی این همکاری ها را به نمایش خواهد گذاشت.